Upisi

Rang liste djece za upis u vrtić i jaslice za 2023. godinu

Informacije oko upisa u Dječji vrtić Palčica za 2023./2024. godinu možete pročitati na sljedećoj stranici:

Rang lista djece za upis u vrtić u godinu 2022./2023.

Upisuju se djeca od broja 1. do 28.

 1. 152229           41 bod                                          
 2. 152210           32 boda
 3. 15222             32 boda
 4. 152234           31 bod
 5. 152227           30 bodova
 6. 15224             30 bodova
 7. 15226             30 bodova
 8. 15228             30 bodova
 9. 152233           29 bodova
 10. 152235           29 bodova
 11. 152236           29 bodova
 12. 15227             22 boda
 13. 152211           22 boda
 14. 152212           22 boda
 15. 15223             22 boda
 16. 152232           20 bodova
 17. 152216           20 bodova
 18. 152217           20 bodova
 19. 152214           20 bodova
 20. 152222           20 bodova
 21. 152231           20 bodova
 22. 152224           20 bodova
 23. 152215           20 bodova
 24. 152221           20 bodova
 25. 152223           20 bodova
 26. 152230           13 bodova
 27. 152218           12 bodova
 28. 152237           12 bodova

———————————————————

29. 152226           20 bodova (upis 09/2023.)

30. 152225           12 bodova (upis 09/2023.)

31. 152219           12 bodova

32. 152220           12 bodova

33. 152228           10 bodova

34. 15221             10 bodova

Zahtjevi iz drugih općina i gradova

35. 152213             20 bodova

36. 15225               20 bodova

37. 152238             20 bodova

38. 15229               20 bodova

——————————————————————————-

Informacije oko upisa u Dječji vrtić Palčica za 2022./2023. godinu možete pročitati na sljedećoj stranici: