Upisi

Dragi roditelji!

Informacije oko upisa u Dječji vrtić Palčica za 2021. godinu možete pročitati na sljedećoj stranici:

Svi koji imate potrebu za smještajem djeteta u vrtić i jaslice možete se javiti tokom cijele pedagoške godine, koja započinje 01. rujna tekuće, a završava 31. kolovoza sljedeće godine (sukladno Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić “Palčica” kojeg možete preuzeti na ovoj stranici).

U vrtić se mogu upisati djeca od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu.

Za djecu od navršenih godinu dana do 3 (tri) godine života namijenjen je redoviti jaslični program. Prag za upis u jaslice uzima se za dijete koje do 30. rujna tekuće godine u kojoj se provode upisi u redovite programe ne navrši 3 (tri) godine života.

Redoviti vrtićki program namijenjen je djeci od navršene 3 (tri) godine života do polaska u školu.

Program predškole namijenjen je djeci koja u godini dana prije polaska u osnovnu školu ne pohađaju vrtić, traje od 01. listopada tekuće godine do 31. svibnja sljedeće. U program predškole djeca se upisuju tijekom mjeseca rujna.

Vrtiću treba podnijeti Zahtjev za upis kojeg podnosi roditelj, skrbnik ili udomitelj djeteta. Obrazac se može preuzeti na ovoj stranici ili osobno u vrtiću, te ga treba popuniti i potpisati. Po primitku zahtjeva, dijete se ovisno o broju  slobodnih mjesta upisuje u vrtić ili stavlja na listu čekanja