Dokumenti

Ovdje možete pročitati i upoznati se s važnim dokumentima vezanim uz rad vrtića.

Također se možete upoznati i s važećim zakonskim propisima za koje ćete naći poveznice na ovoj stranici.

Financijska izvješća i bilješke uz izvješća:

Izmjene i dopune Pravilnika o radu i plaćama Dječjeg vrtića Palčica:

Referentna stranica i obrasci financijskih izvještaja:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana:

Referentna stranica, obrasci financijskih izvještaja i bilješke:

Financijski izvještaj i referentna stranica od 01.01.-31.03.2023.:

Financijski plan Dječjeg vrtića “PALČICA” za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu:

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Palčica:

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2022.-31.12.2022. godine:

Odluka o usvajanju Redovnog desetosatnog programa rada Dječjeg vrtića Palčica:

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Dječjeg vrtića Palčica:

Financijski izvještaji:

Pravilnik o o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Palčica:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu:

Obavijest o odabiru djelatnice DV Palčica i Odluka o zasnivanju radnog odnosa:

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja:

Pravilnik o radu i plaćama Dječjeg vrtića Palčica:

Obavijest o odabiru djelatnice i Odluka o zasnivanju radnog odnosa od 19.5.2022. godine:

Poslovnici o radu Upravnog vijeća i Odgojiteljskog vijeća DV Palčica:

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka DV Palčica:

Financijski plan Dječjeg vrtića “Palčica” za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu:

Statut:

Dokumenti:

Zakoni i propisi:

– Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

https://www.zakon.hr/z/492/Zakon-o-pred%C5%A1kolskom-odgoju-i-obrazovanju

-Zakon o ustanovama

https://www.zakon.hr/z/313/Zakon-o-ustanovama

-Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_63_2128.html