Dokumenti

Ovdje možete pročitati i upoznati se s važnim dokumentima vezanim uz rad vrtića.

Također se možete upoznati i s važećim zakonskim propisima za koje ćete naći poveznice na ovoj stranici.

Dokumenti:

Zakoni i propisi:

– Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

https://www.zakon.hr/z/492/Zakon-o-pred%C5%A1kolskom-odgoju-i-obrazovanju

-Zakon o ustanovama

https://www.zakon.hr/z/313/Zakon-o-ustanovama

-Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_63_2128.html