Ribice

Skupina Ribice je skupina predškolaca (djeca u godini prije polaska u školu) o kojoj se brinu odgojitelji Sunčica i Barbara.

Pogledajte u galerijama kako se zabavljamo i što sve radimo kada smo u vrtiću: