Obavijest o odabiru djelatnica Dječjeg vrtića Palčica

DJEČJI VRTIĆ PALČICA

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 601-01/23-01/2

URBROJ:2103-14-07-23-7

U Rovišću, 17. veljače 2023. godine

PREDMET: Obavijest o odabiru djelatnica  Dječjeg vrtića Palčica

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Palčica, održalo je sjednicu dana 17. veljače 2023. godine, na kojoj je ravnateljica Dječjeg vrtića Palčica Kristina Manjkas, iznijela svoj prijedlog o zapošljavanju kandidatkinja s kojima je obavljen razgovor vezan uz zapošljavanje djelatnika određenog kadra u Dječji vrtić. Natječajem koji je bio raspisan za radno mjesto odgojitelja/ice na puno radno vrijeme te na neodređeno vrijeme, dva izvršitelja, a temeljem članka 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 58. Statuta Dječjeg vrtića Palčica (KLASA:601-01/22-01/02, URBROJ:2103-14-07-22-3), kandidatkinje koje su podnijele pravodobnu i urednu prijavu na Natječaj za navedeno radno mjesto, čime su ispunile formalne uvjete iz navedenog Natječaja, stekle su pravo na razgovor koji je održan dana 07. veljače  2023. godine.

Natječaj za radno mjesto je objavljen dana 23. siječnja 2023. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj Internet stranici Dječjeg vrtića Palčica.

Nakon obavljenog razgovora, kojem su pristupile Lea Jelić, Valentina Žgela i Josipa Mikec, ravnateljica Kristina Manjkas je predložila Upravnom vijeću slijedeće:

  • za radno mjesto odgojitelja/ice predlažu se kandidatkinje Valentina Žgela i Lea Jelić, na rok do pet mjeseci, budući da ne ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona  o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Upravno vijeće je jednoglasno podržalo prijedlog ravnateljice Kristine Manjkas, čije su predložene kandidatkinje stekle prava  na zapošljavanje u Dječjem vrtiću Palčica na navedenom radnom mjestu.

Predsjednica upravnog vijeća:   

Sanja Horvat