Obavijest o odabiru djelatnice DV Pačica

DJEČJI VRTIĆ PALČICA

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 601-01/22-01/08

URBROJ:2103-14-07-22-6

U Rovišću, 30. lipnja 2022. godine

PREDMET: Obavijest o odabiru djelatnice Dječjeg vrtića Palčica

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Palčica, održalo je sjednicu dana 30. lipnja 2022. godine, na kojoj je ravnateljica Dječjeg vrtića Palčica Kristina Manjkas, iznijela svoj prijedlog o zapošljavanju kandidatkinja s kojima je obavljen razgovor vezan uz zapošljavanje djelatnika određenog kadra u Dječji vrtić. Natječajem koji je bio raspisan za radno mjesto odgojitelja/ice na puno radno vrijeme te na neodređeno vrijeme, a temeljem članka 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 58. Statuta Dječjeg vrtića Palčica (KLASA:601-01/22-01/02, URBROJ:2103-14-07-22-3), kandidatkinje koje su podnijele pravodobnu i urednu prijavu na Natječaj za navedeno radno mjesto, čime su ispunile formalne uvjete iz navedenog Natječaja, stekle su pravo na razgovor koji je održan dana 27. lipnja 2022.godine.

Natječaj za radno mjesto je objavljen dana 15. lipnja 2022. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj Internet stranici Dječjeg vrtića Palčica.

Nakon obavljenog razgovora, kojem su pristupile:

1. Selena Šumbera

2. Ivana Kašljević

3. Patricia Kelemen

4. Ivana Vrabac

5. Dijana Jagodić ,

ravnateljica Kristina Manjkas je predložila Upravnom vijeću slijedeće:

  • za radno mjesto odgojitelja/ice na neodređeno vrijeme koja bi započela s radom od 09.07.2022. predlaže se kandidatkinja Selena Šumbera
  • za radno mjesto odgojitelja/ice koje bi započele s radom s početkom nove pedagoške godine predlažu se kandidatkinje Patricia Kelemen i Ivana Vrabac i to na rok od 5 mjeseci budući da se na natječaj nisu javile osobe koja ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju,
  • da se u roku 5 mjeseci ponovo raspiše natječaj za zapošljavanje na radno mjesto odgojitelja/ice u Dječjem vrtiću Palčica (2 izvršitelja/ice).

Upravno vijeće je jednoglasno podržalo prijedlog ravnateljice Kristine Manjkas, čije su predložene kandidatkinje stekla prava na zapošljavanje u Dječjem vrtiću Palčica na navedenim radnim mjestima.

Predsjednica upravnog vijeća:

Sanja Horvat