POZIV ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE

Dječji vrtić Palčica, u skladu s člankom 23a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 97/10, 107/07, 94/13, 98/19 i Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole NN 107/14, zaprimat će zahtjeve roditelja s područja općine Rovišće čija djeca su obveznici programa predškole za pedagošku godinu 2021/2022. u periodu od 06.09. do 17.09.2021. svakim radnim danom od 9:00 do 13:00 sati.

Zahtjevi se donose osobno u vrtić. Potrebno je priložiti kopiju rodnog lista djeteta te preslike osobnih iskaznica roditelja.