POZIV ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE

Pozivamo sve roditelje djece s područja općine Rovišće, koja su u godini prije polaska u školu, da u vrtić donesu popunjen Zahtjev za upis. Obrazac Zahtjeva se može naći i na stranicama OŠ Rovišće ili se može podići u vrtiću.

Popunjeni Zahtjev možete donijeti u vrtić od 07.09. do 18.09.2020. u vremenu od 9:00 do 12:00 uz prethodnu najavu.