Program predškole za pedagošku 2023. / 2024.

U skladu s člankom 23. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, “NN“, broj: 97/10.,107/07.,94/13.,98/19.,57/22./, Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole, „NN“,broj: 107/14., Dječji vrtić Palčica zaprimat će zahtjeve roditelja s područja općine Rovišće čija djeca su obveznici programa predškole – za pedagošku 2022. / 2023 godinu u periodu od 04.09.do 15.09.2023. godine svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati. Popunjen i potpisan zahtjev s preslikom rodnog lista djeteta, osobne iskaznice roditelja i knjižice imunizacije djeteta dostavlja se osobno u vrtić na Trgu hrvatskih branitelja 9 u Rovišću ili se može poslati poštom preporučeno. Obrazac zahtjeva se može preuzeti na našoj web stranici ili osobno u vrtiću.